You are loggen in as
ΕΓΓΡΑΦΗ
Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η «YOUDELIVERY» (διακριτικός τίτλος) εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο «youdelivery.gr» εφεξής ο «Ιστοσελίδα», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών (φαγητού και ψώνια) από συνεργαζόμενα καταστήματα.  Μέσω της Ιστοσελίδας «youdelivery.gr» η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους τρίτους πωλητές, εφεξής πωλητής, να πουλήσουν στους χρήστες προϊόντα όπως θα περιγράφονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης και πώλησης προϊόντων τρίτων σε προκαθορισμένες  τιμές, οι οποίες θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο, συνεπώς ΔΕΝ αποκτά καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης. Η περαιτέρω περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.  

 

(Α) - ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας στο νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημοσίευση,  των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα από τον οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.Κάθε επισκέπτης της  Ιστοσελίδας, εφεξής χρήστης, είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τα αναγραφόμενα του  παρόντος κειμένου. Κατά την περιήγηση στο μεγαλύτερο μέρος της Ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή, ωστόσο για τη παραγγελία/συναλλαγή, απαιτείται η εγγραφή του χρήστη μέσω δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον ταχυδρομικό κώδικα,  και πιθανώς και κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία. Με τον παραπάνω τρόπο ένας χρήστης εγγράφεται ως Μέλος. Κατά την εγγραφή του το Μέλος αποκτά κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του, ο απόρρητος χαρακτήρας του οποίου αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του μέλους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα εγγραφή ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό οποτεδήποτε ενώ μπορεί να ζητήσει από τα Μέλη την επαλήθευση εγκυρότητας των λογαριασμών για τεχνικούς λόγους. Σε περιπτώσεις που κάποιος χρήστης  διατηρεί επιπλέον λογαριασμούς, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης, (ενδεικτικά αλλά όχι εφαρμοστικά), της κατάργησης του λογαριασμού μέλους.

Κατά την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης/μέλος δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έλαβε την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα / έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού / αυτών, σε περίπτωση που του ζητηθεί. Αν μία παραγγελία περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, απαιτείται το μέλος να  άνω των 18 ετών ή ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί (περίπτωση κάτω των 18 ετών. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Μέσω της ιστοσελίδας οι χρήστες ενδέχεται να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η  εταιρεία εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 

(Β) - ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η Εταιρεία μέσω  της Ιστοσελίδας, μεσολαβεί ως τρίτος μεταξύ πωλητών και αγοραστών (εφεξής, αγοραστής θεωρείται κάθε μέλος του youdelivery.gr ο οποίος με την  μεσολάβηση της εταιρείας διαμέσω της ιστοσελίδας αγοράζει το προϊόν  του πωλητή), προκειμένου οι τελευταίοι να αγοράσουν προϊόντα των πωλητών  σε προκαθορισμένες από τον πωλητή τιμές  για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα.  Η εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή. Η Εταιρεία συμμετέχει αποκλειστικά και μόνον ως τρίτος - μεσολαβητής. Οι παρόντες όροι δεν θίγουν τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματα του αγοραστή ως καταναλωτή. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται για την εκάστοτε αγορά , θα πρέπει, αφού επιβεβαιώσει την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, όπως ειδικότερα του υποδεικνύεται από τα σχετικά εικονίδια, προκειμένου να γίνει μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης κατά την Εγγραφή του πρέπει να είναι ορθές, ακριβείς και πλήρεις. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα στοιχεία που έδωσε ο Χρήστης κατά την εγγραφή του αλλάξει, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον προφίλ του μέσα στο youdelivery.gr. Η eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στα mέλη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό περιεχόμενο, πληροφορίες δραστηριότητας λογαριασμού, ενημερώσεις και διαφημιστικό περιεχόμενο. Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων και οι πληροφορίες που αναφέρονται ως προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα (εφ εξής με τον όρο προσφορά θα αναφερόμαστε σε ειδικές εκπτώσεις στην τιμή προϊόντων κάθε τρίτου πωλητή, για συγκεκριμένο χρόνο ή για συγκεκριμένη  ποσότητα όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα), γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η εταιρεία από τον πωλητή. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα πωλούμενα προϊόντα για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του αγοραστή είναι ο πωλητής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς  και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους αγοραστές).

 

(Γ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ιστοσελίδας YouDelivery.gr, επιτρέπεται στους χρήστες να αξιολογούν τα συνεργαζόμενα καταστήματα μετά από κάθε παραγγελία που έχει γίνει μέσω του youdelivery.gr. Για να αξιολογήσετε κάποιο κατάστημα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε παραγγείλει από το συγκεκριμένο εστιατόριo. Για κάθε μία παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο μία αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε και διασφαλίζουμε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα αποδέχονται ότι στo πλαίσιo των συναλλακτικών ηθών δε θα εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αξιολόγησης που παρέχει η Ιστοσελίδα με την ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων μέσω τρίτων (οικογένεια, φίλοι, προσωπικό). Υβριστικά σχόλια, σχόλια κατά της δημοσίας αιδούς καθώς και σχόλια τα οποία άπτονται του αστικού και ποινικού δικαίου ή Κανονισμών Δημοσίων Αρχών, δε θα αναρτώνται. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπεύθυνοι του YouDelivery.gr δε φέρουν καμία ευθύνη για αυτή την απόφαση.

Επισημαίνεται ότι το
YouDelivery.gr δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων και σε καμία περίπτωση τα σχόλια δεν αντανακλούν τη θέση τoυ YouDelivery.gr για τα εστιατόρια, είτε η αξιολόγηση είναι θετική, είτε αρνητική.

Επίσης, το
YouDelivery.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπαρκή ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εστιατόρια τα οποία συνεργάζονται με το YouDelivery.gr .

Το
YouDelivery.gr εγγυάται την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

(Δ) - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία  δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα καταστήματα που είναι καταχωρημένα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την εστίαση και τους κανόνες τήρησης/μεταφοράς/πώλησης εμπορευμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των καταστημάτων και η εταιρεία  δεν φέρει ευθύνη για αυτό.Η εταιρεία  προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης της εταιρείας ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων χρηστών/μελών ή τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των μελών/αγοραστών για την ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται από τους πωλητές ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π., παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή/και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα μπορεί να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημία στον εξοπλισμό του χρήστη τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας Παρά το ότι σκοπός της Εταιρείας είναι να καταστήσει την ιστοσελίδα προσβάσιμη για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, η ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανά πάσα χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τη συντήρηση ρουτίνας. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των Χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

(Ε) - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παρουσίασης της Ιστοσελίδας, των σημάτων,  κειμένων, γραφικών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική, διανομή, αναδιανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων πωλητών. Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

(ΣΤ) - ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

Οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις προσφορές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης/μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα/εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά στο παρόν αναφερόμενες, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη/μέλους χωρίς προειδοποίηση, ενεργώντας στα πλαίσια του νόμου. Ο χρήστης/μέλος ευθύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του.

 

(Ζ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ  

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος ενημερώθηκαν την 14-2-2012 και η ισχύς τους είναι ενιαία για όλα τα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας χωρίς να είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους/χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα μέλους/χρήστη ή μερίδας μελών/χρηστών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών οποτεδήποτε, με άμεση έναρξη ισχύος αυτών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Η τυχόν συνεχιζόμενη περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής,  θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων, για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα προς σχετική τους ενημέρωση.

 

(Η) - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δεσμεύεται στην προστασία του απορρήτου σας. Η χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρόντες όρους χρήσης. Εάν κάποιος Επισκέπτης/Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης και τους όρους προστασίας που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το youdelivery.gr είναι τα ακόλουθα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα youdelivery.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει mέλος, να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό e-mail.

Ο Eπισκέπτης/Xρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα  (username/e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του
youdelivery.gr.   

Επιπρόσθετα, ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνει ο χρήστης/μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρεία δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό κλπ) που δεν συνδέεται με το
youdelivery.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας και πελάτες της εταιρείας. Στα δε συνεργαζόμενα εστιατόρια / καταστήματα διανέμει πληροφορίες που αφορά τους χρήστες μόνο για τον σκοπό της ολοκλήρωσης και παράδοσης της παραγγελίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο
youdelivery.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία αλλά και από τον εκάστοτε πωλητή, τις υπηρεσίες του οποίου, το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από εμπορο/πωλητή).

H εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών". Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα  web sites και σελίδες τα οποία και φέρουν ακέραια την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το
youdelivery.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  του χρήστη/μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του.  Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. 

Ο κάτοχος λογαριασμού (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο
youdelivery.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το youdelivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αυτόματα τον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

Η εταιρεία  μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των μελών  προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των μελών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-μέλους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης /χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες/χρήστες του
youdelivery.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

(Η) - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει στο μέλλον, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λαμίας.

 

(Θ) - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το youdelivery.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@youdelivery.gr.

Παράγγειλε και από το κινητό σου

Το YouDelivery.gr είναι πλήρως συμβατό για πρόσβαση από smartphones. Μπες από τον browser του κινητού σου και παράγγειλε ενώ βρίσκεσαι εν κινήση.
* Σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι mobile εφαρμογές μας σε android και iOS.

Μήνυμα